"Barn i krig har rätt att gå i skolan"

Tips och tankar

Så fort jag får chansen lyssnar jag på P3 för att höra om de otroliga engagemanget som pågår just nu. Nu är veckan då musikhjälpen gör en insamling för att hjälpa en utsatt grupp människor här i världen. Detta året går pengarna och tankarna till "Barn i krig har rätt att gå i skolan" vilket är ett extremt viktigt ämne som jag tänkte dela med mig av. Du borde också vara med att stötta insamlingen, varje krona är en krona närmre målet om att få in så mycket pengar som möjligt. För att bidra kan du önska en låt och skänka en slant eller vara med och buda i någon av alla auktioner som anordnas just nu. <3

Ett av de största problemen vi har här i världen är krig. Krig förintar byar, städer, liv och vår framtid. Frågan som varje dag ställs är hur människor kan vara så otroligt hårda och hjärtlösa att förstöra andra människors liv. Nyckeln ligger i kunskap och utbildning, kunskap löser mycket, om inte allt.

Hur kan det vara så lätt att bygga vapen, att bygga stridsbilar och bomber men samtidigt så svårt att bygga upp en fungerande skola. En skola där barn kan lära sig vad som är rätt och fel, höger och vänster. Jag vill bara förklara hur viktigt det är för alla runt om i världen att gå i skolan och få en bra grundutbildning.

Genom utbildning är syftet inte bara att lära sig läsa och skriva. Det är så mycket mer! Vi behöver lära oss människors lika värde, förstå och acceptera andra kulturer och religioner, förstå varför människor har olika syn på olika saker. Utbildning vidgar våra vyer och stärker vår självkänsla. Alla dessa krigsmän som tar andras liv lever ofta med låg självkänsla och dåligt självförtroende. De mäter sig med västerlänningar och är rädda för utbildningens makt och det skrivna ordet. De är rädda för att de vet att böcker och pennor skapar makt. Just därför är det så viktigt att barn och ungdomar runt om i hela världen får gå i skolan och lära sig från start!

Genom att gå i skolan skapar du en trygg start ut i livet. De förebygger striden om barnarbete, arbetslöshet och de kvinnoförtryck som finns i dagens samhälle.

Att gå i skolan tar tid från vårt liv, men all denna tid är dyrbar. Varje minut vi har vid skolbänken ska vi vara tacksamma för. Vi gör oss själva en tjänst genom att anstränga oss i skolan. Dessa få år av ditt liv som du behöver vara där skapar en stabil framtid med fler möjligheter och öppna dörrar. Vi i Sverige är otroligt bortskämda som ofta klagar på skolan och inte vill gå dit. Tänk istället på alla människor ute i världen som inte får möjligheten att välja. Att välja hur hög kunskap de ska ha. Inte möjlighet att välja om de ska lära sig om rätt och fel, höger och vänster.

Att gå i skolan är inte bara läsa och skriva. Stava och räkna. Det har med samhällets och hela världens regler att göra. De skriva reglerna så som de oskrivna. Se bara på politiken, hur mycket okunskap ser vi inte? Framförallt bland sverigedemokraterna och dess anhängare. Genom statistiker ser vi att en högre procent av rösterna är ifrån outbildade och främst män. Här ser vi tydliga paralleller med krigsmännen runt om i världen, de är män och ofta outbildade.

Egentligen är det ganska självklart och kanske till och med enkelt att se sambandet mellan utbildning och världens många problem. Kunskap och utbildning, nyckeln till mycket, om inte allt. Låt alla få en bildning, en bildning om rätt och fel, höger och vänster men också om alla människors lika värde.

Gillar

Kommentarer